English


Deskproto

 

 

 
 

Το DeskProto είναι ιδανικό για αυτόν που επιθυμεί Rapid Prototyping (ταχεία προτυποποίηση). Rapid prototyping σημαίνει τη μετατροπή ενός μοντέλου 3D CAD σε φυσικό μοντέλο (prototype). Η μετατροπή επιτυγχάνεται είτε τοποθετώντας πολλά λεπτά στρώματα, το ένα πάνω στο άλλο (Additive RP), είτε αφαιρώντας κομμάτια από ένα τεμάχιο (Subtractive RP). Τα μηχανήματα στερεολιθογραφίας και άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν την τεχνική στρωματοποίησης έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος ενώ, αντιθέτως, μία μικρή εργαλειομηχανή CNC που θα συνδυαστεί με το DeskProto συνιστά ελκυστική οικονομική λύση, προσφέροντας εύκολη δημιουργία πρωτότυπων μοντέλων.

 

Τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής παραγωγής Rapid Prototyping είναι προφανή: δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένετε μέρες, το πρότυπό σας θα είναι έτοιμο σε λίγες ώρες !    

 

Το DeskProto είναι ένα πρόγραμμα 3D CAM που κατά βάση αφορά στο Rapid prototyping. Η βασική διαφορά του από άλλα λογισμικά 3D CAM είναι ότι το DeskProto δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες σχεδιαστές (CAM specialists) αλλά σε κάθε αρχάριο και μη σχεδιαστή. Το DeskProto διατίθεται σε δύο εκδόσεις: την πλήρη και την απλή. Η απλή παρέχει ένα μικρότερο πακέτο των λειτουργικών δυνατοτήτων.

 

Η αρχή γίνεται με την εισαγωγή ενός αρχείου STL στο DeskProto. Αυτός είναι ο συνήθης τύπος αρχείων για όλους τους τύπους ταχείας προτυποποίησης και αποτελεί την γεωμετρική περιγραφή του σχεδίου με τη μορφή μικρών τριγώνων, οι κορυφές των οποίων συνδέονται και σχηματίζουν μια επιφάνεια.  Όλα τα συστήματα 3D CAD που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτόν τον τύπο αρχείου. Επίσης, είναι δυνατή η επεξεργασία αρχείων DXF. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέων γεωμετρικών σχεδίων στο DeskProto (δεν πρόκειται για λογισμικό CAD).

 

Το DeskProto διαβάζει το αρχείο STL και προβάλλει τα περιεχόμενά του. Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατή μεγέθυνση/σμίκρυνση της γεωμετρίας, η περιστροφή κ.α.  Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων φρεζαρίσματος (είδος κοπτικού εργαλείου, μέγεθος εργαλείου, απαιτούμενη ακρίβεια, κτλ.) το DeskProto θα υπολογίσει αυτόματα τις διαδρομές του εργαλείου (tool paths). Με αυτή τη μέθοδο δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε το μοντέλο ή να έχετε σφάλμα στο μέγεθός του ή να πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό το μέγεθος του εργαλείου που θα χρησιμοποιήσετε !

 

Επιπλέον, το DeskProto μπορεί να εισάγει αρχεία 2D DXF για δισδιάστατες εφαρμογές.  Με την έκδοση DeskProto 5.0 έχετε επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων 2D Bitmap και μετατροπής τους σε τρισδιάστατη ανάγλυφη απεικόνιση, μετατρέποντας την τιμή του γκρι σε ύψος Ζ.

 

Πλήρης έκδοση, τιμή: 950€

Απλή έκδοση, τιμή: 250€

   

Πατήστε εδώ για βίντεο παρουσίασης του προγράμματος

Ελληνικό Προΐόν

Κατασκευή Μηχανημάτων
Πιστοποιητικά CE

 Μια σωστή σταθερή μεταλλική κατασκευή όπως είναι γνωστό απαιτεί απαραίτητα τον σχεδιασμό μέσω ειδικού προγράμματος και εν συνεχεία τον υπολογισμό των δυνάμεων που θα ασκηθούν σε αυτή μέσω του ιδίου ή άλλου προγράμματος ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυνάμεις αυτές ή στις πιέσεις που θα ασκηθούν και να μείνει αμετάβλητη (για παράδειγμα τα μεταλλικά κτήρια ακόμη και το γκαράζ του αυτοκινήτου μας).

Εάν τώρα προσθέσουμε στην μεταλλική αυτή κατασκευή και τον παράγοντα των κινούμενων τμημάτων (όπως αυτά βρίσκονται σε ένα μηχάνημα) αμέσως πολλαπλασιάζουμε τον βαθμό δυσκολίας σχεδιασμού και σωστής λειτουργίας της κατασκευής μας.

Τέλος προσθέτοντας και τον παράγοντα ‘’ακρίβεια’’ (που απαιτείται σε ένα μηχάνημα) γίνεται αμέσως αντιληπτό και κατανοητό πως η κατασκευή ενός σωστού και παραγωγικού χωρίς προβλήματα μηχανήματος CNC δεν είναι απλή υπόθεση.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των μηχανημάτων μας χρησιμοποιούμε ειδικό πρόγραμμα για τον σχεδιασμό όλου του μηχανήματος έτσι όπως πραγματικά θα είναι (όταν κατασκευαστή) συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους εξαρτημάτων του όπως βίδες, στραντζαριστές λαμαρίνες, μοτέρ κίνησης, κλπ..

Εκτός από τους φυσικομαθηματικούς υπολογισμούς που πραγματοποιούμε κατά την διαδικασία επιλογής των υλικών, σημαντικό ρόλο παίζει και το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε στο οποίο τοποθετούμε τα τεχνικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των υλικών (για παράδειγμα δυνάμεις αντοχείς στην στρέβλωση για τους κοιλοδοκούς, αντοχή των ρουλεμάν σε NEWTON και πολλά ακόμη) έτσι ώστε κατά την διαδικασία προσομοίωσης της λειτουργίας του μηχανήματος το πρόγραμμα αναλαμβάνει σύμφωνα πάντα με τις παραμέτρους που ορίσαμε να πραγματοποιήσει περίπλοκους υπολογισμούς, τα αποτελέσματα των οποίων είναι κρίσιμα για την τελική προώθηση στην παραγωγή του μηχανήματος ή την τροποποίησή του με αντικατάσταση των υλικών - εξαρτημάτων τα

 

Στην συνέχεια κατασκευάζεται το πρωτότυπο μηχάνημα το οποίο υποβάλετε σε δοκιμές πραγματικής λειτουργίας, τα αποτελέσματα των δοκιμών γίνονται αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα του προγράμματος ώστε να διερευνηθούν οι τυχών αποκλίσεις των αποτελεσμάτων.
Σημαντικό παράγοντα στην κατασκευή των μηχανημάτων μας παίζει η ασφάλεια.
Ασφάλεια προς αποφυγή ατυχημάτων που θα μπορούσαν να συμβούν στον χώρο εργασίας.
Γι αυτό και τα μηχανήματά μας διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό CE.
Για όσους δεν γνωρίζουν η πιστοποίηση CE είναι απαραίτητη σε όλα τα προϊόντα, ιδιαίτερα δε σε μηχανήματα αυτού του τύπου (CNC), έχει θεσπιστεί δε με αυστηρότατους όρους από την ευρωπαϊκή ένωση.
Αγοράζοντας μηχάνημα που διαθέτει πιστοποιητικό CE η επιχείρηση διασφαλίζεται πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο σε μηχανολογικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο προς αποφυγή ατυχήματος.
Να σημειώσουμε πως το πιστοποιητικό CE μπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία ελέγχου από κρατικό κλιμάκιο.
Μηχανήματα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό CE εγκυμονούν κινδύνους προς τον χειριστή