English


Εγγυηση

Σε όλα τα μηχανήματα ανεξαρτήτου μεγέθους και εφαρμογής παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία καλύπτει όλα τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά μέρη.

Ο πελάτης με την αγορά του μηχανήματος έχει την δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πακέτα εγγύησης.
1) Δώδεκα (12) μήνες εγγύηση η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και εγκατάστασης από εξειδικευμένο τεχνικό της LnV-CnC. 
2) Τριάντα έξη (36) μήνες εγγύηση η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς να συμπεριλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης από εξειδικευμένο τεχνικό της LnV-CnC. Για να ισχύει η εγγύηση και τους 36 μήνες πρέπει να πραγματοποιηθεί προληπτικός έλεγχος και συντήρηση από τεχνικό της LnV-CnC μετά την πάροδο 24 μηνών από την αγορά του μηχανήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει πέραν από τους 24 μήνες από την αγορά του μηχανήματος.
 

Βασικοί όροι
Η εγγυηση ισχύει από την ημερομηνία του τιμολογίου.
Όταν απαιτηθεί επισκευή εντός εγγύησης,  η LnV-CnC  επιχειρεί πρώτα να διαγνώσει και να επιλύσει το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου,  διαδικτύου ή fax.  Η LnV-CnC  θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας εξάρτημα. Η αντικατάσταση γίνεται με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο ισοδύναμο με καινούργιο εξάρτημα.  
Η εγγυηση περιλαμβάνει κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολογικό μέρος του μηχανήματος.
Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων εξαρτημάτων δεν επιμηκύνουν τον χρόνο της εγγυησης. 

 

 

H εγγύηση δεν συμπεριλαμβάνει αποκατάσταση βλάβης αν :
Η βλάβη έχει προκληθεί από λάθος χειρισμό του χειριστή του μηχανήματος ή από λάθος στον κώδικα της επεξεργασίας.
Η βλάβη οφείλεται σε οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα (σεισμό, υπέρταση ρεύματος, υπερβολική υγρασία, υπερβολικά χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία, διάβρωση, κ.α.)
Η βλάβη οφείλεται σε φυσιολογική φθορά.
Η βλάβη οφείλεται σε μη σωστή συντήρηση του μηχανήματος.
Η βλάβη οφείλεται σε μεταφορά χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού της LnV-CnC.
Η βλάβη οφείλεται σε χρήση μεγαλύτερη από την μέγιστη επιτρεπτή.  
H βλάβη οφείλεται σε σύνδεση με μεμονωμένα προϊόντα τα οποία δεν προμηθεύει η LnV-CnC. 
Η διεκπεραίωση σέρβις από ιδιώτη ξεπερνά τα όρια της παρούσας εγγύησης με περιορισμούς και σαφώς ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών της LnV-CnC.

 

Περιορισμός της ευθύνης
Η LnV-CnC δεν ευθύνεται απέναντι στους χρήστες των προϊόντων της για οιαδήποτε απώλεια οφειλόμενη στη μη λειτουργία του προϊόντος, ή για κάθε και όλες τις συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οι οποίες ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση του μηχανήματος ακόμα και εάν μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Χαμένος χρόνος εργασίας ή κατεστραμμένα προϊόντα ή πρώτες ύλες ή συνδεόμενες απώλειες ή απώλεια κερδών δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της παρούσας εγγύησης.

 

Ελληνικό Προΐόν

Κατασκευή Μηχανημάτων
Πιστοποιητικά CE

 Μια σωστή σταθερή μεταλλική κατασκευή όπως είναι γνωστό απαιτεί απαραίτητα τον σχεδιασμό μέσω ειδικού προγράμματος και εν συνεχεία τον υπολογισμό των δυνάμεων που θα ασκηθούν σε αυτή μέσω του ιδίου ή άλλου προγράμματος ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυνάμεις αυτές ή στις πιέσεις που θα ασκηθούν και να μείνει αμετάβλητη (για παράδειγμα τα μεταλλικά κτήρια ακόμη και το γκαράζ του αυτοκινήτου μας).

Εάν τώρα προσθέσουμε στην μεταλλική αυτή κατασκευή και τον παράγοντα των κινούμενων τμημάτων (όπως αυτά βρίσκονται σε ένα μηχάνημα) αμέσως πολλαπλασιάζουμε τον βαθμό δυσκολίας σχεδιασμού και σωστής λειτουργίας της κατασκευής μας.

Τέλος προσθέτοντας και τον παράγοντα ‘’ακρίβεια’’ (που απαιτείται σε ένα μηχάνημα) γίνεται αμέσως αντιληπτό και κατανοητό πως η κατασκευή ενός σωστού και παραγωγικού χωρίς προβλήματα μηχανήματος CNC δεν είναι απλή υπόθεση.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των μηχανημάτων μας χρησιμοποιούμε ειδικό πρόγραμμα για τον σχεδιασμό όλου του μηχανήματος έτσι όπως πραγματικά θα είναι (όταν κατασκευαστή) συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους εξαρτημάτων του όπως βίδες, στραντζαριστές λαμαρίνες, μοτέρ κίνησης, κλπ..

Εκτός από τους φυσικομαθηματικούς υπολογισμούς που πραγματοποιούμε κατά την διαδικασία επιλογής των υλικών, σημαντικό ρόλο παίζει και το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε στο οποίο τοποθετούμε τα τεχνικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των υλικών (για παράδειγμα δυνάμεις αντοχείς στην στρέβλωση για τους κοιλοδοκούς, αντοχή των ρουλεμάν σε NEWTON και πολλά ακόμη) έτσι ώστε κατά την διαδικασία προσομοίωσης της λειτουργίας του μηχανήματος το πρόγραμμα αναλαμβάνει σύμφωνα πάντα με τις παραμέτρους που ορίσαμε να πραγματοποιήσει περίπλοκους υπολογισμούς, τα αποτελέσματα των οποίων είναι κρίσιμα για την τελική προώθηση στην παραγωγή του μηχανήματος ή την τροποποίησή του με αντικατάσταση των υλικών - εξαρτημάτων τα

 

Στην συνέχεια κατασκευάζεται το πρωτότυπο μηχάνημα το οποίο υποβάλετε σε δοκιμές πραγματικής λειτουργίας, τα αποτελέσματα των δοκιμών γίνονται αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα του προγράμματος ώστε να διερευνηθούν οι τυχών αποκλίσεις των αποτελεσμάτων.
Σημαντικό παράγοντα στην κατασκευή των μηχανημάτων μας παίζει η ασφάλεια.
Ασφάλεια προς αποφυγή ατυχημάτων που θα μπορούσαν να συμβούν στον χώρο εργασίας.
Γι αυτό και τα μηχανήματά μας διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό CE.
Για όσους δεν γνωρίζουν η πιστοποίηση CE είναι απαραίτητη σε όλα τα προϊόντα, ιδιαίτερα δε σε μηχανήματα αυτού του τύπου (CNC), έχει θεσπιστεί δε με αυστηρότατους όρους από την ευρωπαϊκή ένωση.
Αγοράζοντας μηχάνημα που διαθέτει πιστοποιητικό CE η επιχείρηση διασφαλίζεται πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο σε μηχανολογικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο προς αποφυγή ατυχήματος.
Να σημειώσουμε πως το πιστοποιητικό CE μπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία ελέγχου από κρατικό κλιμάκιο.
Μηχανήματα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό CE εγκυμονούν κινδύνους προς τον χειριστή